Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 70 m²
 • 10 tr/thángVND
B
Đã thuê
 • 96 m²
 • 14 tr/thángVND
C
 • 2
 • 2
 • 50 m²
 • 18 tr/thángVND
D
Đã thuê
 • 2
 • 1
 • 60 m²
 • 9 tr/thángVND
E
 • 52 m²
 • 16 tr/thángVND
F
Đã thuê
 • 3
 • 1
 • 45 m²
 • 9 tr/thángVND