Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 3
 • 4
 • 59.4 m²
 • 25 tr/thángVND
B
Đã thuê
 • 4
 • 4
 • 50 m²
 • 24 tr/thángVND
C
Đã thuê
 • 48 m²
 • 20 tr/thángVND
D
 • 2
 • 1
 • 40 m²
 • 11 tr/thángVND
E
Đã thuê
 • 4
 • 5
 • 68 m²
 • 35 tr/thángVND
F
 • 1
 • 1
 • 65 m²
 • 16 tr/thángVND