Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 30 m²
 • 8 tr/thángVND
B
 • 2
 • 3
 • 36 m²
 • 12 tr/thángVND
C
Đã thuê
 • 2
 • 3
 • 26.4 m²
 • 10 tr/thángVND
D
 • 4
 • 5
 • 56 m²
 • 20 tr/thángVND
E
 • 3
 • 2
 • 58.5 m²
 • 16 tr/thángVND
F
Đã thuê
 • 1
 • 2
 • 40 m²
 • 6 tr/thángVND