Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 4
 • 5
 • 82.5 m²
 • 60 tr/thángVND
B
 • 2
 • 2
 • 29.4 m²
 • 12 tr/thángVND
C
Đã thuê
 • 4
 • 4
 • 96.6 m²
 • 28 tr/thángVND
D
Đã thuê
 • 36 m²
 • 22 tr/thángVND
E
Đã thuê
 • 7
 • 6
 • 61.5 m²
 • 36 tr/thángVND
F
Đã thuê
 • 2
 • 3
 • 27 m²
 • 11.5 tr/thángVND