Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 36 m²
 • 22 tr/thángVND
B
Đã thuê
 • 7
 • 6
 • 61.5 m²
 • 36 tr/thángVND
C
Đã thuê
 • 2
 • 3
 • 27 m²
 • 11.5 tr/thángVND
D
Đã thuê
 • 4
 • 6
 • 80 m²
 • 52 tr/thángVND
E
Đã thuê
 • 2
 • 3
 • 21.7 m²
 • 18 tr/thángVND
F
Đã thuê
 • 65 m²
 • 18 tr/thángVND