Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 56 m²
 • 9 tr/thángVND
B
Đã thuê
 • 3
 • 3
 • 52 m²
 • 11 tr/thángVND
C
 • 109.1 m²
 • 42.5 tr/thángVND
D
Đã thuê
 • 2
 • 1
 • 88 m²
 • 9 tr/thángVND
E
Đã thuê
 • 2
 • 1
 • 135 m²
 • 10 tr/thángVND
F
Đã thuê
 • 1
 • 1
 • 100 m²
 • 12 tr/thángVND