Nhà đất lân cận

A
 • 450 m²
 • 15 tr/thángVND
B
Đã thuê
 • 5
 • 5
 • 90 m²
 • 14 tr/thángVND
C
Đã thuê
 • 4
 • 5
 • 80 m²
 • 12 tr/thángVND
D
Đã thuê
 • 5
 • 5
 • 85.5 m²
 • 12 tr/thángVND
E
Đã thuê
 • 2
 • 3
 • 80 m²
 • 10 tr/thángVND
F
Đã thuê
 • 3
 • 3
 • 162.5 m²
 • 20 tr/thángVND