Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 6
 • 6
 • 90 m²
 • 27 tr/thángVND
B
Đã thuê
 • 4
 • 4
 • 68 m²
 • 14 tr/thángVND
C
Đã thuê
 • 5
 • 4
 • 68 m²
 • 17 tr/thángVND
D
 • 9
 • 9
 • 76 m²
 • 25 tr/thángVND
E
 • 65 m²
 • 15 tr/thángVND
F
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 74 m²
 • 12 tr/thángVND