Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 3
 • 4
 • 41 m²
 • 16 tr/thángVND
B
Đã thuê
 • 3
 • 4
 • 41 m²
 • 13 tr/thángVND
C
Đã thuê
 • 2
 • 4
 • 34 m²
 • 28 tr/thángVND
D
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 30 m²
 • 12 tr/thángVND
E
 • 75 m²
 • 30 tr/thángVND
F
Đã thuê
 • 2
 • 3
 • 27.7 m²
 • 17 tr/thángVND