Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 56.2 m²
 • 2.48 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 81 m²
 • 3.25 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 45 m²
 • 2.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 81 m²
 • 2.9 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 93 m²
 • 3.7 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 81 m²
 • 3.2 tỷVND