Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 48.8 m²
 • 1.33 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 66.8 m²
 • 2.2 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 65.9 m²
 • 1.74 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 48 m²
 • 1.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 55 m²
 • 1.92 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 47.4 m²
 • 1.31 tỷVND