Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 36 m²
 • 2.1 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 37 m²
 • 1.75 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 75 m²
 • 4.3 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 56 m²
 • 3.1 tỷVND
E
 • 3
 • 3
 • 99 m²
 • 6 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 105 m²
 • 5.7 tỷVND