Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 78.8 m²
 • 3 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 64.5 m²
 • 2.7 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 41 m²
 • 5.2 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 47.6 m²
 • 9.58 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 49.1 m²
 • 3.15 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 39.8 m²
 • 3.9 tỷVND