Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 56 m²
 • 2.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 56 m²
 • 2.6 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 61 m²
 • 2.7 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 83 m²
 • 3.38 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 84 m²
 • 3.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 61 m²
 • 2.78 tỷVND