Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 76.44 m²
 • 2.7 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 37.8 m²
 • 3.8 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 25.2 m²
 • 2.9 tỷVND
D
 • 1
 • 2
 • 20.7 m²
 • 2.45 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 15 m²
 • 2.15 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 30.9 m²
 • 3.3 tỷVND