Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 66.93 m²
 • 1.2 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 67 m²
 • 1.25 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 1.19 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 62 m²
 • 1.05 tỷVND
E
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 230 m²
 • 15 tỷVND
F
Đã bán
 • 70 m²
 • 3 tỷVND