Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 63 m²
 • 1.35 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 68 m²
 • 1.65 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 76 m²
 • 2.1 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 100.5 m²
 • 2.7 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 76 m²
 • 2.15 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 63.4 m²
 • 1.49 tỷVND