Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 124 m²
 • 3.2 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 88.4 m²
 • 2.65 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 124 m²
 • 3.5 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 85.3 m²
 • 2.7 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 105 m²
 • 2.8 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 124 m²
 • 3.35 tỷVND