Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 63.8 m²
 • 3.3 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 55 m²
 • 2.65 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 97.1 m²
 • 5.3 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 97 m²
 • 4.5 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 82 m²
 • 4.6 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 56 m²
 • 2.8 tỷVND