Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 83 m²
 • 2.8 tỷVND
B
 • 3
 • 3
 • 145 m²
 • 4.65 tỷVND
C
 • 3
 • 3
 • 150 m²
 • 4.6 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 82.6 m²
 • 2.7 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 115 m²
 • 3.98 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 115 m²
 • 3.68 tỷVND