Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 66 m²
 • 2.66 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 66 m²
 • 2.83 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 51 m²
 • 1.95 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 66.1 m²
 • 2.79 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 51 m²
 • 1.9 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 51 m²
 • 1.12 tỷVND