Nhà đất lân cận

A
 • 200 m²
 • 18 tỷVND
B
Đã bán
 • 99.7 m²
 • 6.8 tỷVND
C
Đã bán
 • 7
 • 4
 • 119 m²
 • 14.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 196 m²
 • 16 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 60 m²
 • 6.3 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 38.7 m²
 • 4.3 tỷVND