Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 60 m²
 • 1.75 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 60 m²
 • 1.75 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 73.5 m²
 • 2.35 tỷVND
D
Đã bán
 • 67.5 m²
 • 5 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 88.5 m²
 • 2.1 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 73.5 m²
 • 2.38 tỷVND