Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 65.5 m²
 • 6.3 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 117 m²
 • 9 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 27.7 m²
 • 3.4 tỷVND
D
 • 3
 • 3
 • 29.8 m²
 • 8.5 tỷVND
E
 • 4
 • 2
 • 98.9 m²
 • 11.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 17.8 m²
 • 2.49 tỷVND