Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 45.5 m²
 • 2.98 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 1.96 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 64 m²
 • 2.08 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 69 m²
 • 2.4 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 64 m²
 • 1.97 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 69 m²
 • 2.15 tỷVND