Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 43 m²
 • 1.3 tỷVND
B
 • 3
 • 3
 • 135 m²
 • 4.7 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 61 m²
 • 2.35 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 63 m²
 • 2.1 tỷVND
E
 • 5
 • 5
 • 76 m²
 • 10.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 5
 • 6
 • 68 m²
 • 10 tỷVND