Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 52.5 m²
 • 4.2 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 84 m²
 • 2.85 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 76 m²
 • 2.42 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 1.97 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 70 m²
 • 2.3 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 70 m²
 • 2.4 tỷVND