Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 71 m²
 • 5.85 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 81.83 m²
 • 6.5 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 86.37 m²
 • 7 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 26.5 m²
 • 5.8 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 31.1 m²
 • 3.1 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 15 m²
 • 1.28 tỷVND