Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 86 m²
 • 2.95 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 110 m²
 • 3.15 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 170 m²
 • 4.8 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 147 m²
 • 4.1 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 100 m²
 • 2.89 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 110 m²
 • 3.3 tỷVND