Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 3
 • 121 m²
 • 9.4 tỷVND
B
 • 3
 • 3
 • 121 m²
 • 8.69 tỷVND
C
 • 3
 • 3
 • 120.7 m²
 • 9.04 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 96 m²
 • 6.8 tỷVND
E
 • 3
 • 3
 • 121 m²
 • 9.5 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 95.9 m²
 • 7.04 tỷVND