Nhà đất lân cận

A
 • 7
 • 6
 • 141 m²
 • 16.5 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 21 m²
 • 3 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 19.5 m²
 • 3.1 tỷVND
D
 • 4
 • 2
 • 87.5 m²
 • 7.8 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 35 m²
 • 3.7 tỷVND
F
Đã bán
 • 5
 • 4
 • 81.5 m²
 • 13.4 tỷVND