Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 79 m²
 • 3.5 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 94 m²
 • 3.74 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 94 m²
 • 4.95 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 80 m²
 • 2.8 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 80 m²
 • 3.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 71 m²
 • 3.5 tỷVND