Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 60 m²
 • 5.6 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 60 m²
 • 5.4 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 104 m²
 • 9.5 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 103 m²
 • 9.5 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 137 m²
 • 15 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 105 m²
 • 9 tỷVND