Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 58 m²
 • 2.4 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 58 m²
 • 2.38 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 74 m²
 • 3.03 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 58 m²
 • 2.4 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 71 m²
 • 2.65 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 2.46 tỷVND