Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 83 m²
 • 1.6 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 67 m²
 • 1.52 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 68 m²
 • 1.58 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 83 m²
 • 1.5 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 86 m²
 • 1.48 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 66 m²
 • 1.3 tỷVND