Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 2.65 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 71 m²
 • 2.73 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 69 m²
 • 2.78 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 69 m²
 • 2.85 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 69 m²
 • 2.6 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 69.3 m²
 • 2.95 tỷVND