Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 3
 • 179.6 m²
 • 4 tỷVND
B
 • 3
 • 3
 • 90 m²
 • 5 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 125 m²
 • 3.1 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 101 m²
 • 2.45 tỷVND
E
 • 3
 • 3
 • 200 m²
 • 3.9 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 121 m²
 • 3.15 tỷVND