Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 79 m²
 • 2.85 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 75 m²
 • 2.8 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 91.4 m²
 • 3.3 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 101 m²
 • 3.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 75 m²
 • 2.65 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 75 m²
 • 2.82 tỷVND