Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 75 m²
 • 2.5 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 61.8 m²
 • 2.15 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 71 m²
 • 2.45 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 56.73 m²
 • 2.05 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 2.35 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 71 m²
 • 2.6 tỷVND