Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 96 m²
 • 2.95 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 80 m²
 • 2.63 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 97 m²
 • 2.75 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 85 m²
 • 2.56 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 76 m²
 • 2.45 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 96 m²
 • 2.7 tỷVND