Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 68.76 m²
 • 2.6 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 68 m²
 • 2.55 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 53 m²
 • 2.48 tỷVND
D
 • 1
 • 2
 • 72.6 m²
 • 6.2 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 71.4 m²
 • 3 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 65 m²
 • 2.4 tỷVND