Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 60.1 m²
 • 2.85 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 85 m²
 • 3.2 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 77 m²
 • 2.83 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 67 m²
 • 2.52 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 60 m²
 • 2.4 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 60 m²
 • 2.4 tỷVND