Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 71 m²
 • 3.45 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 84 m²
 • 4.25 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 82 m²
 • 3.85 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 78 m²
 • 3.6 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 110 m²
 • 5.4 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 115 m²
 • 5.5 tỷVND