Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 70.5 m²
 • 4.25 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 95.16 m²
 • 6.1 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 97.5 m²
 • 5.9 tỷVND
D
 • 3
 • 4
 • 243 m²
 • 20.9 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 96.45 m²
 • 6.5 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 100 m²
 • 6.3 tỷVND