Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 5.5 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 4.55 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 45 m²
 • 3.7 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 4.6 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 87.79 m²
 • 8 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 92.3 m²
 • 6.2 tỷVND