Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 105 m²
 • 4.8 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 123 m²
 • 4.6 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 64.28 m²
 • 3.1 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 69 m²
 • 3.5 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 63 m²
 • 3.2 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 69.69 m²
 • 3.6 tỷVND