Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 45 m²
 • 1.45 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 56 m²
 • 1.75 tỷVND
C
Đã bán
 • 88.5 m²
 • 7.5 tỷVND
D
 • 4
 • 3
 • 75 m²
 • 12 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 65.3 m²
 • 5.1 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 143.6 m²
 • 30 tỷVND