Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 66 m²
 • 1.95 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 81 m²
 • 2.35 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 71 m²
 • 1.7 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 53 m²
 • 1.55 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 122 m²
 • 4.9 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 74 m²
 • 2.12 tỷVND