Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 3 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 53 m²
 • 2.35 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 53 m²
 • 2.25 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 75 m²
 • 2.85 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 75 m²
 • 3 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 53 m²
 • 2.3 tỷVND