Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 71 m²
 • 1.75 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 80 m²
 • 1.69 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 75 m²
 • 1.85 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 80 m²
 • 1.3 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 71 m²
 • 1.75 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 72 m²
 • 1.65 tỷVND